World Seafood Center

1 Juli 2023 så åpnet vi dørene til vår 9400 kvm store terminal på Gardermoen, i The World eafood Center.

Bygget vil representere en ny standard, med en egen miljøstrategi og Bream-sertifisering.

Bygget er en kompleks konstruksjon i to etasjer som gir bedre plassutnyttelse enn et vanlig logistikkbygg, med 70% tomteutnyttelse. Bygget er 350 meter langt.

World Seafood Center er verdens største kjøleterminal for sjømat og en hub for norsk sjømateksport.

Med den nye kjøleterminalen på gardermoen vil frakt fra fiskemottakene og ut til markedet få lavere CO2-avtrykk gjennom mer effektiv transport og mer effektiv energibruk.

 

 

Send oss en henvendelse